Untitled Document
제 목     2019년 3차 추가경정예산서 공고
작성일     2019-10-22 15:02:54 조회수     9481

  

20193차 추가경정 예산서 총괄표

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(단위 : )

2019년2

추가경정예산액

구 성 비

20192

추가경정예산액

구 성 비

 

합 계

1,909,000,000

100.00%

1,909,300,000

100.00%

300,000

보조금수입

1,440,470,600

75.46%

1,444,695,600

75.67%

4,225,000

 

후원금수입

232,000,000

12.15%

228,000,000

11.94%

-4,000,000

 

전 입 금

2,500,000

0.13%

2,500,000

0.13%

0

이 월 금

208,739,197

10.93%

208,739,197

10.93%

0

 

잡 수 입

25,290,203

1.32%

25,365,203

1.33%

75,000

 

합 계

1,909,000,000

100.00%

1,909,300,000

100.00%

300,000

사 무 비

1,490,108,750

78.06%

1,490,108,750

78.04%

0

 

재산조성비

149,400,000

7.83%

149,400,000

7.82%

0

 

사 업 비

247,470,000

12.96%

247,770,000

12.98%

300,000

잡 지 출

931,250

0.05%

928,250

0.05%

-3,000

 

예 비 비

21,090,000

1.10%

21,093,000

1.10%

3,000

파일첨부
  2019년 3차 추경 예산서.pdf  [110.4 KB]  (download : 6)


 
copyright AMBoard / skin by igetmore